تحولی جدید با تیم تارا

پیام خودرابگذارید
و

مکان خود را پیدا کنید

و

شعبه هایما

دفتر مرکزی
آدرس تماس با بخش طراحی سایت، سئو و دیجیتال مارکتینگ

تبریز،ارتش جنوبی به طرف چهارراه فدک
۰۹۱۴۲۵۰۳۶۲۴

دفتر تبلیغات و ویدئو
آدرس و تماس با بخش تبلیغات

تبریز، خیابان ارک جدید، دانشگاه معماری،خانه بهنام،مرکز رشد و فناوری نرم،واحد فناور آقای هو
۰۴۱-۳۵۵۴۱۸۰۷

۰۹۱۴۸۴۶۷۷۳۵

دفتر مجازی
tara24.net

واتس آپ و ایمیل

info@tara24.net
۰۹۱۴۲۵۰۳۶۲۴(واتس آپ و تلگرام)

۰۹۰۳۵۴۷۷۶۰۲(تلگرام)